اسم من عرفانه،و دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی در دبستان اندیشه بابل هستم
    

۱- پرورش چه نوع گياهاني كشاورزي نام دارد؟

۱ )دانه دار   ۲ )خوراكي    ۳)مفيد  ۴)پرمحصول

۲- كدام يك ازجانوران معمولابه صورت دسته جمعي به مزارع حمله ميكنند؟

۱ )ملخ ها   ۲ )عنكبوت ها  ۳ )سوسك هاي گوشتخوار   ۴)كرم هاي خاكي

۳ـ دركدام گزينه توضيح داده شده به توضيح اصطلاح مربوط نيست؟

۱)سلول:واحدساختماني بدن                 ۲)لام:تيغ شيشه اي

۳)ذربين:ميكروسكوپ                            ۴)تقسيم سلولي:توليدمثل سلولي

۴ ـ كدام يك ازمواردزيرتنهاباكمك نورمي تواندفعاليت كند؟ 

۱ )ريشه ي تربچه               ۲ )گلبرگ هاي ميخك

۳ )كرم خاكي                     ۴)سبزينه ي كلم

۵ ـ كاربردكدام گياه بابقيه متفاوت است؟

۱ )زعفران        ۲ )زردچوبه       ۳ )فلفل      ۴ )خاكشير

 ۶ ـ چگونه مي توان به وجودقنددرمخلوط اب وقندپي برد؟

۱ )عبوردادن ازصافي      ۲ )باالك كردن       ۳ )بامزه كردن      ۴ )هرسه مورد

۷ ـ كدام يك مخلوطي ازچندمخلوط است؟

۱ )اب ونمك           ۲ )قند           ۳ )هوا          ۴ )اجيل

۸ ـ كداميك ازكرمهاي زيرزندگي انگلي ندارد؟

۱ )كرم كدو       ۲ )كرم اسكاريس          ۳ )كرمك       ۴ )كرم خاكي

۹ ـ زالوجزوكدام گروه ازكرمهااست؟

۱ )حلقوي       ۲ )لوله اي         ۳ )پهن        ۴ )باريك

 ۱۰ ـ ذرات كدام ماده به طوريكنواخت بااب مخلوط نمي شود؟

۱)نمك        ۲)الكل       ۳)اب ليمو       ۴ )بنزين

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 21:14  توسط عرفان علی اصغرپور  |